ad

Advertisement

Latest Notices


  • Notice to the Pursuant Trustee - Esther Dorothy McTomney Deceased

   Ref: MT427594
   Posted on: Tue 12 Jan 2010

   CH5 1UB

   Notice is hereby given pursuant to Section 27 of the Trustee Act 1925

  • Legal Notices - Framework Agreement

   Ref: OS412695
   Posted on: Fri 08 Jan 2010

   SY10 to SY22

   Cytundeb Fframwaith ar gyfer Gwaith Adeiladu Eiddo gwerth £2M-£100M i Gynghorau Sir Powys a Cheredigion a Chyngor Gwynedd. Mewn ymateb i Raglen ‘Creu Cysylltiadau’ Llywodraeth Cynulliad Cymru, mae’r tri Awdurdod yn cydweithio i ddarparu eiddo a phrosiectau adeiladau eraill yn ardaloedd y tri Awdurdod. Mae Cyngor Sir Powys a Bwrdd addysgu Iechyd Lleol Powys hefyd yn ceisio cyfuno rhai o’u gwasanaethau. Mae’r tri Awdurdod yn ymateb i Raglen Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif Llywodraeth y Cynulliad. Mae Cynghorau Sir Powys a Cheredigion wedi cychwyn ar eu rhaglen moderneiddio ysgolion ac wedi derbyn arian ar gyfer y rhaglen Ysgolion ar gyfer y 21ain Ganrif. Er mwyn ymateb i’r Rhaglen a’r cynllun adeiladu eiddo cyffredinol, mae’r Awdurdodau’n ceisio cysylltu â chontractwyr profiadol ac arloesol trwy Gytundeb Fframwaith i ddarparu gwerth tua £130,000,000 i £250,000,000 o waith adeiladu eiddo dros gyfnod o dair blynedd (gyda’r dewis i ymestyn hyn am hyd at 12 mis ychwanegol). Bydd y Fframwait

   View PDF

  • Legal Notices - Framework Agreement for: Replacement of Heating Systems in Council Dwellings

   Ref: WP412821
   Posted on: Fri 08 Jan 2010

   LD1 5LG

   Heating Installations

   View PDF

  • Road Traffic Regulations - Temporary Prohibition of Traffic

   Ref: CH421965
   Posted on: Thu 07 Jan 2010

   CH1 1SF

   Cheshire West and Chester Borough Council ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 TEMPORARY PROHIBITION OF TRAFFIC VARIOUS ROAD IN CHESTER Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, that the Cheshire West and Chester Borough Council intend to make an Order the effect of which will be to temporarily prohibit traffic on the following length of roads, in Chester to enable water main rehabilitation works to be carried out. 1 Common Lane, from junction of Green Lane to Junction of Flat Lane. (start date of Monday 18 January to Monday 25 January 2010) 2 Church Street Section 1 - From Junction of Flat Lane to Junction of Willington Lane. Section 2 - From junction of Willington Lane to Chester Road. (start date of Monday 25 January to Monday 15 February 2010) 3 Flat Lane, from junction of Chester Road to Junction of Church Street. (start date of Sunday 13 February to Sunday 21 February 2010) 4 Quarry Lane from junction of Che

   View PDF

  • Road Traffic Regulations - A494 Trunk Road

   Ref: RH430568
   Posted on: Thu 07 Jan 2010

   A494 Trunk Road

   A494 Trunk Road

   View PDF

Featured Businesses

View all adverts