ad

Advertisement

Latest Notices

  23 found

  • Marriage Act - Marriage Licence

   Ref: OS481565
   Posted on: Tue 05 Apr 2016

   SY11

   Marriage Licence

   View PDF

  • Marriage Act - Identity and passport services

   Ref: RH545750
   Posted on: Wed 17 Feb 2016

   .

   Cancellation of registration

   View PDF

  • Marriage Act - Identity & Passport Services

   Ref: RH545752
   Posted on: Wed 17 Feb 2016

   .

   KINGDOM HALL

   View PDF

  • Marriage Act - Approved Premises for Civil Marriages and Civil Partnerships

   Ref: OS472876
   Posted on: Wed 03 Jun 2015

   sy14 7Hu

   Approved Premises for Civil Marriages and Civil Partnerships

  • Marriage Act - Cyngor Sir Ddinbych

   Ref: MT481113
   Posted on: Fri 08 Feb 2013

   LL15 1YN

   Cyngor Sir Ddinbych Deddf Priodasau 1949 Deddf Partneriaeth Sifil 2004 Rhoddir rhybudd yn unol a'r uchod fod cais wedl'l gyflwyno gan Glyndwr Enterprises Ltd ar gyfer yr eiddo a adwaenir fel The Hand Hotel am ganiatad l Weinyddu priodaeau a chofrestru phartneriaethau sifil yn yr eiddo Bydd y cais a'r cynllun ynghlwm ar gael l'w harchwilio am 21 diwrnod o ddyddiad yr hysbysiad hwn yn swyddfa Clerc y Sir, Neuadd y Sir, Ffordd Wynnstay, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1YN Call unrhyw unigolyn ysgrifennu at y cyfeiriad uchod yn ystod y cyfnod hwn l wrthwynebu caniatau'r cais, gyda'r rhesymau dros hynny I K Hearle, Y Swyddog Priodol Denbighshire County Council Marriage Act 1949 Civil Partnership Act 2004 Notice is hereby given pursuant to the above that an application has been made by Glyndwr Enterprises Ltd for the premises known as The Hand Hotel for a grant of approval to enable civil marriages to be solemnised/partnerships to be registered at these premises. The application

Featured Businesses

View all adverts